PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

(Theo phương thức xét điểm học bạ)

 
 
 
 
 
 
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố)):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
 
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Ghi điểm trung bình môn học theo từng học kỳ của các môn có trong tổ hợp môn dùng xét tuyển

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Ghi chú
Môn Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1
Toán
Hóa
Tiếng Anh
Văn
Sinh

2. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển (xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)